Felvételi teológiai alapképzésre a 2016-2017. akadémiai évre

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2016–2017. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2016. július 15-21.


Református hallgatók számára

Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételin. Az előfelvételi időpontja: 2016. július 15–16. A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. Ezeknek díját a beiratkozáskor közöljük. A felvételi vizsga időpontja: 2016. július 19–21. Beiratkozás a felvételi vizsgára: 2016. július 18, 12 és 15 óra között. A felvételi vizsga július 19-én reggel kezdődik.

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az egyházközség presbitériumától igényelt ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Felterjesztésük határideje: legkésőbb 2016. július 1.

Evangélikus hallgatók számára

A felvételi vizsga időpontja: 2016. július 19. Beiratkozás: 2016. július 18 (8-15 óra között). A felvételi programja: 2016. július 19. délelőtt 9 órától alkalmassági beszélgetés.

Unitárius hallgatók számára

A felvételi vizsga időpontja: 2016. július 19. Beiratkozás: 2016. július 18, 8-15 óra között. A felvételi programja: 2016. július 19. délelőtt 9 órától alkalmassági beszélgetés, délután 16 órától írásbeli.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az alábbi oldalakon:

További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

Tel: 0264-591-368, 0264-592-841