A 2015-2016. akadémiai év végleges felvételi edményei (alapképzés)

A júliusi és szeptemberi felvételi vizsgák eredményeképpen a 2015-2016. akadémiai év 24 új hallgatóval indul.


Ez Erdélyi Református Egyházkerületből bejutott összesen 13 hallgató (4 lány, 9 fiú), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 7 hallgató (3 lány, 4 fiú), a Magyar Unitárius Egyházból 4 hallgató (4 lány).

A felvételi vizsga részeredményeit az alábbi táblázat összesíti (EREK - Erdélyi Református Egyházkerület, KREK - Királyhágómelléki Református Egyházkerület, MUE - Magyar Unitárius Egyház).

Hallgató neve Egyház(kerület) Felvételi átlag
Andrei Imelda Paula EREK 9.873
Bálint Szilárd KREK 9.593
Benczédi Zsófia MUE 7.645
Búcsi Brigitta KREK 9.318
Demeter Henrietta EREK 9.431
Demeter Lídia Hajnal KREK 10.000
György Szabolcs EREK 9.128
Illyés Hunor István EREK 9.770
Juhos Barnabás Attila KREK 8.974
László Bernadett MUE 7.624
Mátis Szidónia KREK 9.324
Nagy Róbert EREK 8.803
Okos Rebeka-Júlia EREK 9.668
Orbán Attila EREK 9.844
Szabó László EREK 8.376
Szász Ferenc EREK 9.285
Szegedi Máté Bence KREK 8.130
Szombatfalvi Etelka MUE 8.357
Várdai Dávid KREK 7.173
Veress Eszter Orsolya EREK 9.109
Vincze Zoltán EREK 7.487
Tamási Noémi MUE 8.239
Tatár László EREK 7.743
Torkos Ákos József EREK 8.303