posturi vacante

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că patru candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de conferențiar universitar și a trei posturi de lector universitar.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet számítógépes-hálózati rendszergazdai állás betöltésére. Pályázati határidő: 2015. július 29.

Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de profesor la catedra te teologie sitematică, de profesor respectiv conferențiar la catedra de Noul Testament, și de profesor la catedra istoriei bisericii.

ITP anunță scoaterea la concurs a patru posturi de profesor universitar și un post de conferențiar universitar la departamentele de teologie biblică, teologie sitematică și istoria bisericii.

Candidații la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca până la data de 20 iunie 2014.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet teljes munkaidős főkönyvelői állás betöltésére. Pályázati határidő: 2014. június 20.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet gazdasági igazgatói állás betöltésére. Pályázati határidő: 2014. január 25.

Candidații la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca până la data de 25 ianuarie 2014.

Conform reglementărilor legale în vigoare, a metodologiei interne și a calendarului de concurs, în cadrul ședinței din 22 martie 2013, Senatul ITP a validat rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector universitar la catedra de teologie sistematică (poziția 14) din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Visky Sándor Béla, începând din 1 octombrie 2013. Decizia de numire pe post cu nr. 185 din 25.03.2013. a fost transmisă către MEN în data de 26.03.2013.

Pages

Subscribe to posturi vacante