Capitolul VI. Modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale ITP și personalul didactic, de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești

  • Art 142. Reprezentanții organizațiilor studenților și ai personalului didactic și nedidactic din ITP pot participa la activitatea structurilor de conducere din ITP (Consiliul Facultății, Senatul ITP etc.), fie în calitate de membri aleși, fie în calitate de invitați la ședințele structurilor respective.
  • Art 143. Organizațiile studențești care reprezintă interesele studenților la nivelul fiecărei componente a comunității universitare pot participa ca invitați la ședințe când se discută probleme studențești. Studenții au cel puțin un reprezentant în comisiile de etică, de asigurare a calității, precum și în alte comisii cu caracter social, conform Legii nr. 1/2011.
  • Art 144. La ședințele structurilor de conducere, în cazul unor dezbateri, care se finalizează cu hotărâri privind problemele studențești sau problemele personalului, reprezentanții organizațiilor personalului și studențești legal constituite au dreptul să-și exprime în mod liber opiniile și propunerile și să își susțină cauza.
  • Art 145. Aspectele care constituie preocupări de bază ale organizațiilor personalului și studențești, cum sunt de exemplu cele privind condițiile de muncă și de viață ale personalului angajat și ale studenților, fac obiectul unor analize punctuale de dezbateri și de consultări atât cu reprezentanții organizațiilor respective în structurile de conducere, cât și cu alți invitați din organele de conducere ale personalului și organizațiile studenților.
  • Art 146. Persoanele din funcțiile de conducere se recomandă a participa la activitățile specifice organizațiilor personalului și studențești, pentru a cunoaște mai bine problemele cu care acestea se confruntă și pentru realizarea în comun a obiectivelor strategice ale ITP.
  • Art 147. Periodic, reprezentanți din structurile de conducere ale ITP organizează întâlniri cu reprezentanții studenților, pentru a analiza și a se consulta în probleme majore ale procesului de învățământ, ale pregătirii practice a studenților, ale cercetării științifice studențești, probleme de cazare, de acordare a burselor și altor facilități pentru studiu și condiții de viață (mobilități, asistență și îngrijirea sănătății etc.).
  • Art 148. Reprezentanții studenților sunt cooptați în comitetele de organizare a manifestărilor specifice vieții universitare (sesiuni științifice, simpozioane, concursuri interuniversitare cultural-științifice și sportive etc.).