Capitolul X. Internatul și cantina Institutului

  • Art 195. Institutul pune la dispoziția studenților săi internat și cantină, care funcționează conform Regulamentului privind ordinea interioară ITP, precum și Regulamentului internatului.
  • Art 196. Studenții care beneficiază de serviciile internatului și cantinei, sunt obligați să respecte Regulamentele susmenționate.
  • Art 197. Studenții care nu locuiesc în internat, au obligația să respecte prevederile Regulamentului privind ordinea interioară ITP.
  • Art 198. Sprijinul activității și conviețuirii în internat a studenților intră în atribuțiile unui cadru didactic responsabil, numit de către Consiliul Facultății.