Curriculum Vitae - Kiss Jenő

Date personale

Anul nașterii: 1963
Locul nașterii: Crăciunești, jud. Mureș

Contact

birou: et. 2 / cam. 223
email: kissjeno@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744833412

Pregătire profesională

1979/09 - 1981/07 Liceu profesional Liceul Industrial nr. 5 Targu Mures
1982/09 - 1987/07 Studiu teologic Institutl Teologic Protestant de Grad Universitar Cluj Napoca
1998/07 - 2000/09 Studiu doctoral Universiteit Utrecht
2008/08 - 2010/02 Calificare profesională postgraduală în pastorație contextuală Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2012/09 - 2014/01 Calificare profesională postgraduală: supervizor și coach Christelijke Hogeschool Ede
2012/09 - 2014/09 Masterat asistență contextuală Christelijke Hogeschool Ede

Locuri de muncă / Activitate educațională

1987/09 - 1994/03 Preot paroh Biserica Reformată Bichiș
1994/04 - 1995/08 Preot paroh Biserica Reformată Curteni
1995/09 - 2004/09 lector universitar / conferențiar Institutul Teologic Protestant Sibiu
1999/12 Lector universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
1998/08 - 1999/09 Lector universitar Facultatea de Teologie Reformată - Universitatea Babeș-Bolyai
2018/02 Profesor universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2018/02 Profesor universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca

Diplome

1987/07 Diplomă de bacalaureat Liceul Industrial nr. 5 Targu Mures
1987/07 Diplomă de licență în teologie Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2000/09 Diplomă de doctor (PhD) Rijksuniversiteit Utrecht – Faculteit der Godgeleerdheid - Olanda
2002/05 Adeverință despre absolvarea cursului Departamentului Pentru Pregătirea Profesorilor Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca
2010/02 Certificat pastor contextual Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2014/01 Certificat supervizor și coach Christelijke Hogeschool Ede
2015/11 Diplomă de master Christelijke Hogeschool Ede

Membru în societăți științifice

2006/04 Membru Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie
2010/09 Membru SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling)
2016/07 Membru Martin Buber Gesellschaft
2010/05 Membru Uniunea Bibliştilor din România
2012/01 Membru Gesellschaft für Evangelische Theologie
2008/01 Membru Collegium Doctorum (Biserica Reformată din Ungaria)

Prestigiul profesional

2012/04 Co-organizator și referent: Conferință internaționale dedicată teologului Walter Brueggemann Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2014/09 Organizator și docent: Cursul de perfecționare a preoților "Introducere în pastorația contextuală" Corpul Național de Perfecționarea Preoților
2000/01 - 2005/05 Organizator și coordinator: Curs de perfecționare profesională a preoților Asociația Preoților Reformați din Ardeal
2014/09 Organizator și referent: Conferința Internațională "Etica - motorul relațiilor și sursă de ajutor în terapie și pastorație" Institutul Teologic Protestant Cluj Napoca
2001/01 - 2006/12 Membru: Comisia teologică și liturgică a Sinodului Bisericii Reformate din România Sinodul Bisericii Reformate din România
2013/01 Membru: Comisia teologică a Sinodului Bisericii Reformate din România Sinodul Bisericii Reformate din România
2012/08 - 2013/11 Organizator și docent: Curs de pregătire profesională "Pastorația Contextuală" Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2015/08 - 2016/11 Oragnizator și docent: Curs de pregătire profesională "Pastorația contextuală" Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2016/10 Conducător de doctorat Károli Gáspár Református Egyetem - Hittudományi Kar (Budapesta)
2015/10 Organizator și docent: Curs de pregătire profesională "Serviciul preoțesc și viața personală" Corpul Național de Perfecționarea Preoților
2015/10 Organizator și docent: Curs de pregătire profesională "Confesiunile profetului Irimia" Corpul Național de Perfecționarea Preoților
2015/08 Referent oficial la susținerea tezei de doctorat Universita J. Selyeho Fakulta Reformovanej Teológie / Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2017/08 Referent oficial la susținerea tezei de doctorat Universita J. Selyeho Fakulta Reformovanej Teológie / Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2017/05 Presedintele Cercului de Cercetare Teologie Aplicată Ravasz László
2020/08 Referent oficial la susținerea tezei de doctorat Universita J. Selyeho Fakulta Reformovanej Teológie / Selye János Egyetem Református Teológiai Kar

Granturi de studii și de cercetare

1990/08 - 1992/07 Bursă de studiu Stipendium Bernardinum - Rijskuniversiteit Utrecht
2007/02 - 2007/07 Bursă de studiu Theologische Fakultät der Philipps-Universität Marburg

Alte funcții oficiale

2017/10 Conducător de doctorat - cotutelă Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Olanda
1997/09 - 2005/09 Președinte Asociația Preoților Reformați din Ardeal
2013/01 Membru Advisory Board Teologia Reformata. Tijdschrift uitgegeven door de Gereformeerde Bond
2008/01 Membru corespondent Comenius Commissie
2017/03 Conducator de doctorat KRE Hittudományi Doktori Iskola
2020/09 Conducator de doctorat - cotutela Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2019/04 Director Centrul de Cercetare în Teologie Practică Ravasz László