Kiss Jenő szakmai önéletrajza

Személyi adatok

Születési dátum: 1963
Születési hely: Karácsonyfalva, Románia

Elérhetőség

iroda: 2. em. / 223. sz.
email: kissjeno@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744833412

Egyéb megbízatások

2019/04 igazgató Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont
2017/03 doktorvezető KRE Hittudományi Doktori Iskola
2017/11 társdoktorvezető Theologische Universiteit Kampen
2020/09 társdoktorvezető Debreceni Hittudományi Egyetem
1997/09 - 2005/09 Elnök Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség - Erdélyi Református Egyházkerület
2013/01 Kuratóriumi tag Theologia Reformata. Tijdschrift uitgegeven door de Gereformeerde Bond
2008/01 Bizottsági tag (levelező) Comenius Commissie

Szakmai tekintély

2019/08 Opponens doktori vizsgabizottságban Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2019/05 Szervező és előadó: Égből és földön: személyes - lokális - egyetemes, nemzetközi konferencia Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2012/04 Társszervező és előaadó: Walter Brueggeman teológiája - nemzetközi konferencia Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2014/09 Szervező és előadó: Az etika mint a családi kapcsolatok hajtóereje és mint segítségforrás a lelkigondozásban és a terápiában - nemzetközi konferencia Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2014/09 Szervező, oktató: Bevezetés a kontextuális lelkigondozásba - továbbképző tanfolyam lelkipásztoroknak Országos Lelkipásztor Továbbképző Testület
2000/01 - 2005/05 Lelkipásztorok továbbképzésének vezetése Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség - Erdélyi Református Egyházkerület
2000/01 - 2006/12 Zsinati bizottsági tag (liturgiai és teológiai bizottság) A Romániai Református Egyház Zsinata
2013/01 Zsinati bizottsági tag (teológiai bizottság) A Romániai Református Egyház Zsinata
2012/08 - 2013/11 Szervező, oktatkó - Kontextuális lelkigondozói képzés Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2015/12 - 2016/11 Szervező, oktató - Kontextuális lelkigondozói képzés Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2016/10 doktorvezető Károli Gáspár Református Egyetem - Hittudományi Kar (Budapest)
2017/10 doktori társvezető Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Kampen / Hollandia
2015/06 Szervező, oktató: "Szolgálatban és otthon" - továbbképző tanfolyam lelkipásztoroknak Országos Lelkipásztor Továbbképző Testület
2015/10 Szervező, oktató: "Jeremiás próféta vallomásai" - továbbképző tanfolyam lelkipásztoroknak Országos Lelkipásztor Továbbképző Testület
2015/08 Opponens doktori vizsgabizottságban Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2015/08 Opponens doktori vizsgabizottságban Selye János Egyetem Református Teológiai Kar

Képzések

1982/09 - 1987/07 teológiai tanulmányok Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
1998/07 - 2000/09 doktori tanulmányok Universiteit Utrecht
2008/08 - 2010/02 szakképesítés - kontextuális lelkigondozás Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2012/09 - 2014/01 felsőfokú szakképesítés - szupervizor és coach Christelijke Hogeschool Ede
2012/09 - 2014/09 Magiszteri képzés - kontextuális segítő (MCH - Master Contextuele Hulpverlening) Christelijke Hogeschool Ede
1979/09 - 1981/07 szaklíceum 5. számú Szaklíceum (Marosvásárhely)

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

1987/09 - 1994/03 Lelkipásztor Magyarbükkösi Református Egyházközség
1994/04 - 1995/08 lelkipásztor Udvarfalvi Református Egyházközség
1995/09 - 2004/09 adjunktus/előadótanár Nagyszebeni Evangélikus Teológiai Fakultás
1999/12 adjunktus Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
1998/08 - 1999/09 Adjunktus Babes-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző Kar (Kolozsvár)
2018/02 professzor Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Oklevelek

1987/07 érettségi oklevél 5. számú Szaklíceum (Marosvásárhely)
1987/07 teológiai szakvizsga oklevél Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2000/09 doktori oklevél Rijksuniversiteit Utrecht – Faculteit der Godgeleerdheid - Hollandia
2002/05 pedagógiai képésítés Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2010/02 Kontextuális lelkigondozási képzést igazoló oklevél Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
2014/01 Szupervízor és coach oklevél Christelijke Hogeschool Ede
2015/11 Mesteri oklevél - Master Contextuele Hulpverlening (MCH) Christelijke Hogeschool Ede

Tagság tudományos társaságokban

2006/06 tag Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie
2014/09 Tag SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling)
2010/05 Tag Romániai Biblikusok Szövetsége (Uniunea Bibliştilor din România)
2016/07 Tag Martin Buber Gesellschaft
2012/01 Tag Gesellschaft für Evangelische Theologie
2008/01 Tag Collegium Doctorum (Biserica Reformată din Ungaria)

Ösztöndíjak

1990/08 - 1992/07 Tanulmányi ösztöndíj Stipendium Bernardinum - Rijskuniversiteit Utrecht
1997/02 Tanulmányi ösztöndíj Theologische Fakultät der Philipps-Universität Marburg