Mítosz és valóság. Huszti András értékelése a 19. században

Kolumbán Vilmos József: Mítosz és valóság. Huszti András értékelése a 19. században. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A recepta religiók évszázadai Erdélyben. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 25. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019. 167-187