“Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia

Kovács Ábrahám: “Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 173-188. pp.

A református és unitárius teológiai viták a reformáció korába nyúlnak vissza. A két teológiai álláspont markánsan elkülönült egymástól évszázadokon keresztül.1 Az unitárius teológia, amelynek egyik legjelesebb 19. századi alakja Simén Domokos kolozsvári teológiai tanár volt, hirtelen egy váratlan területről kap teológiai megerősítést.