Kálvinizmus a periférián

Ősz Sándor Előd: Kálvinizmus a periférián. In: Fazakas Sándor (ed.): Kálvin időszerűsége : Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest: Kálvin Kiadó 2009. 265-290