Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. [I. kiadás]

Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. [I. kiadás]. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1994. 137 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének első kiadása a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. A leíró jellegű nyelvtan hangtani, szótani és mondattani ismeretet nyújt és a lényegre szorítkozik, de mindent közöl, ami feltétlenül szükséges az újszövetségi görög nyelv elsajátításához. Az igeragozásban az aspektusokat érvényesíti, itt-ott pedig nyelvtörténeti megjegyzésekkel is gazdagítja az anyagot. Nem tartalmaz gyakorlatokat és közölt szövegrészletek inkább csak példákul szolgálnak, ugyanis a nyelvtani elemzés és fordítás gyakorlása a tanórák keretében történik újszövetségi és kisebb mértékben septuagintai szövegrészletekkel.