Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás

Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1997. 200 pag.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének második kiadása elsősorban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. Az általános bevezetés után három főrészre tagolt és mindenekelőtt leíró jellegű nyelvtan hangtani alapismereteket nyújt, majd szótani és mondattani kérdéseket ír le. Jóllehet az igényes nyelvtanok legterjedelmesebb részét a mondattan alkotja, a könyv csak a fontosabb mondattani kérdések ismertetésre tér ki. Mindazok számára, akik a mondattannal behatóbban kívánnak foglalkozni, irodalomjegyzék nyújt bőséges eligazítást.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.

Limba greacă I

Limba greacă II