Evaluarea cunoştinţelor despre indicativus activum. Conjugarea comparativă a verbelor care se termină în diftongi cu cei care se termină în vocale: conjunctivus activum. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

Bibliografie: