Az indicativus activum ragozásának számonkérése. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: conjunctivus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: