Az első félévi nyelvtan ismétlése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.