Az aktív igeraozás számonkérése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.