A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: participium activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: