A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: indicativus activum - imperfectum és futurum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: