A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: optativus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: