A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: indicativus activum - aoristos és perfectum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: