Conjugarea comparativă a verbelor cu radicală de diftongi şi celor cu radicală de vocale: indicativ activ - aorist, perfect. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

Bibliografie: