A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: imperativus és infinitivus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: