A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - III. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: