A medio-passzív ragozás számonkérése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.