A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - I. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.