"A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium

Rezi Elek: "A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. In: Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi folyóirata 166 (2011), 102-103. pp.