A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése

Czire Szabolcs: A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése. In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57. pp.

A cikk a történeti-Jézus kutatásában használt forrásanyagot vizsgálja.