Történeti Jézus-kutatás

A kutatás célja a „harmadik kérdés”, tehát az interdiszciplináris történeti Jézus–kutatás szerteágazó területeinek bemutatása és kritikai értékelése. A nemzetközi helyzettel való összevetés egyértelművé teszi, hogy a történeti Jézus-kutatás feltűnően alulképviselt mind a magyar tudományos életben, mind a magyar olvasók irányában. Míg az elmúlt évtizedekben a kérdés tőlünk nyugatabbra, főként angolszász nyelvterületen egyik legtermékenyebb és legvirágzóbb tudományos területté nőtte ki magát, addig nálunk a kérdést csak elvétve képviselte néhány szerző. A kutatás célja tehát olyan tanulmányok életre hívása, amelyek hasznosíthatóak az akadémiai életben (teológiai oktatás, lelkészképzés, vallástanárképzés stb.), és átfogó tájékoztatásul szolgálhatnak az érdeklődő olvasók számára.

Kutatási eredmények (Könyvek)

Kutatási eredmények (Tanulmányok)

2012

2007

Kutatási eredmények (Előadások)