Cercetarea istorica a lui Isus

Scopul cercetării este „cea de a treia problemă” deci prezentarea globală şi evaluarea critică a cercetărilor istorice despre viaţa lui Iisus în cadrul interdisciplinalităţii. Comparaţia cu situaţia internaţională arată, fără echivoc, că hristologia relatărilor despre viaţa lui Iisus este surprinzător de subreprezentată atât în privinţa vieţii ştiinţifice maghiare cât şi în privinţa cititorilor de limba maghiară. Până când această problematică a devenit una dintre domeniile ştiinţifice cele mai rodnice şi înfloritoare în occident, în perioada ultimilor decenii - mai ales în aria lingvistică anglo-saxonă - la noi problematica nu cunoaşte decât o reprezentare sporadică a câtorva autori.
Astfel scopul cercetării este realizarea studii care poate fi valorificată în viaţa academică (învăţământ teologic, pregătire pastorală, pregătirea profesorilor de religie) şi concomitent poate oferi o informare cuprinzătoare şi pentru cititorul interesat.

Rezultatele proiectului (Cărți)

Rezultatele proiectului (Studii și articole)

2012

2007

Rezultatele cercetării (Prelegeri)