Az új fordítás erdélyi recepciója

Adorjáni Zoltán: Az új fordítás erdélyi recepciója. In: Pecsuk Otto (ed.): A Magyar Bibliatársulat hatvan éve. Kezdetek, az új bibliafordítás, ünnepek és mindennapok, bibliamunka az új évezredben. Budapest: Kálvin János Kiadó 2009. 256-272