3Jn 1–2 fordítása

Adorjáni Zoltán: 3Jn 1–2 fordítása. In: Református Szemle 89 (1996), 133-138. pp.