Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás