Károlyi Gáspár élete és munkássága

Bak Zsuzsanna: Károlyi Gáspár élete és munkássága. A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének Tanulmányi Füzetei 21. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 1993. 48 pag.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.