Esketés, vállóperek, egyházfegyelem a zsinati határozatok alapján

Kolumbán Vilmos József: Esketés, vállóperek, egyházfegyelem a zsinati határozatok alapján. In: Bereczki András (ed.): Erdélyi Református Naptár a 2006. évre. Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006. 90-102