Magyar-szász-román migráció a Nagysajói Káptalan területén

Kolumbán Vilmos József: Magyar-szász-román migráció a Nagysajói Káptalan területén. In: Kupa László (ed.): Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Tanulmányok. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 2010. 80-90