Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés

Visky Sándor Béla: Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Adorjáni Zoltán (ed.): Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2006. 381-406