Studii și articole similare

Kurta József

  1. Kurta József: A Vizsolyi Biblia, mint „könyvtábla-töltelék”. In: Soproni Szemle 2010 (2010), 31-35
  2. Kurta József: A Vizsolyi Biblia, mint „könyvtábla-töltelék”. In: Református Szemle 102 (2009), 369-371

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Auswirkungen des helvetischen Bekenntnisses auf die Rumänen im siebenbürgischen Komitat Hunyad-Zaránd in der Frühen Neuzeit. In: Fata, Márta (szerk.), Schindling, Anton (szerk.) Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetische Bekenntnis Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Münster: Aschendorff Verlag 2010), 111-138
  2. Ősz Sándor Előd: Kálvinizmus a periférián. In: Fazakas Sándor (szerk.) Kálvin időszerűsége : Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról (Budapest: Kálvin Kiadó 2009), 265-290
  3. Ősz Sándor Előd: Mócvidéki reformátusok. Református mócok?. In: Református Szemle 100 (2007), 881-897
  4. Ősz Sándor Előd: Herepei István (1715–1780) és a Herepei-dinasztia indulása. In: Református Szemle 99 (2006), 736-754
  5. Ősz Sándor Előd: Éneklő pulpitusok a Hunyad–Zarándi Református Egyházmegyében. In: Magyar Egyházzene 12 (2004), 21-30

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd

  1. Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd: Együttélés a felekezetek és etnikumok között a 17-18. századi Hunyad-Zarándi Református Egyházmegyében. In: Kupa László (szerk.) Vallás és etnikum Közép-Európában : Tanulmányok (Pécs: B and D Stúdió 2008), 57-69

Kozma Zsolt

  1. Kozma Zsolt: A Vizsolyi Biblia hagyatéka és örököseinek kötelezése. In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135

Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos József, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea

  1. Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos József, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1795-1799. In: Református Szemle 94 (2001), 187-201