Studii și articole similare

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Az Orbai Református Egyházmegye tanítóinak fizetése, 1780-1784. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 365-385
  2. Kolumbán Vilmos József: Köpeczi Bodosi Sámuel tanulmányai és peregrinációja. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az iskolák fölöttébb szüskéges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok 32 (Kolozsvár: Kolozsvári ÍProtestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 265-276
  3. Kolumbán Vilmos József: Lelkészi és tanítói fizetések az Udvarhelyi Református Egyházmegyében, 1782. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok (12510) (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 111-125
  4. Kolumbán Vilmos József: A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Kováts Németh Mária (szerk.), Lévai Attila (szerk.), Szabó Péter (szerk.) Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 (Győr: Palatia 2019), 50-66
  5. Kolumbán Vilmos József: Lelkészi és tanítói fizetések az erdővidéki és sepsi református egyházmegyében. In: Benkő Levente (szerk.), Demeter László (szerk.) Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére (Sepsiszentgyörgy:, Barót: Háromszék Vármegye Kiadó , Tortoma Könyvkiadó 2019), 271-296
  6. Kolumbán Vilmos József: Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 44-54
  7. Kolumbán Vilmos József: A református népoktatás elvi alapjai. Népiskolai reformjavaslatok. In: Református Szemle 109 (2016), 191-201