A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke

Kolumbán Vilmos József: A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Kováts Németh Mária (ed.): Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949. A magyarság megtartó ereje III. Győr: Palatia 2019. 50-66