Buzogány Dezső

Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző Kar

Szegedi Kis István: A tiszta teológia főrészei (Loci communes) című művét fordította, jegyzetekkel ellátta, a filológiai elemzést végezte, az utószót írta dr. Buzogány Dezső. A kötetet bemutatja: dr. Ősz Sándor Előd. Időpont: 2022. december 12, 18:00 óra

A Kálvin által ajánlott négy egyházi tisztség (lelkész, doktor, presbiter, diakónus) sorsa Erdélyben és Magyarországon egészen érdekesen alakult a reformációt követő néhány évszázadban. Az első (a lelkész) megmaradt annak, aminek ő is gondolta, a második (a doktor) hosszú ideig a lelkészi tisztség alárendeltje lett, a tanító személyében, a harmadik (a presbiter) kezdetben inkább hasonlít a szász konzisztóriumi tagságra, semmit a klasszikus, kálvini értelemben vett egyházi vezetőre, a negyedik (a diakónus) úgy tűnik meg sem jelent az egyházban.

A Kálvin által ajánlott négy egyházi tisztség (lelkész, doktor, presbiter, diakónus) sorsa Erdélyben és Magyarországon egészen érdekesen alakult a reformációt követő néhány évszázadban. Az első (a lelkész) megmaradt annak, aminek ő is gondolta, a második (a doktor) hosszú ideig a lelkészi tisztség alárendeltje lett, a tanító személyében, a harmadik (a presbiter) kezdetben inkább hasonlít a szász konzisztóriumi tagságra, semmit a klasszikus, kálvini értelemben vett egyházi vezetőre, a negyedik (a diakónus) úgy tűnik meg sem jelent az egyházban.

A reformátorok tudományos ige-teológiát dolgoztak ki, az isteni ige újszövetségi történetében elsőkként. Az ige üzenetének megtalálása és kibontása során előszeretettel alkalmazták a humanizmus/hét szabad művészet tudományágait (a grammatikát, a dialektikát és a retorikát). A pogány tudományágak tehát meghatározó tényezőivé váltak az igei tudománynak. Ennek a módszernek kiváló mestere volt Melanchthon. Valójában azt nézzük meg, hogyan végezték az ige-magyarázatot reformátoraink, tekintettel az igehirdetésre.

Pages

Subscribe to Buzogány Dezső