Lukács 15,1-10

Buzogány Dezső: Lukács 15,1-10. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2021 Jun 20 | 11:15.