Concepția unitariană despre sexualitate

Punctul de pornire este prezentarea istorică a creștinismului faţă de problema sexualităţii. Se demonstrează, că sexualitatea, fiind un dar venit de la Dumnezeu, se poate pune în slujba formării personalităţii noastre, sau poate fi chiar și un obstacol în faţa acesteia. Se arată păcatele devienţelor sexuale.

Bibliografie: