Az unitárius erkölcstan felfogása a nemiségről

Kiindulási alapunk a nemiséghez való keresztény viszonyulás történeti bemutatása. A nemiségnek, mint Isten ajándékának az értékelése, felmutatva, hogy a nemiséget személyiségünk kibontakozásának szolgálatába tudjuk-e állítani, vagy annak éppen az akadálya lehet. Rámutatunk a nemi devianciák bűnös voltára.

Olvasmány: