A szabad akarat

A szabad akarat kérdésének történeti áttekintése után, a determinizmus, indeterminizmus, pszichologizmus elméleteivel foglalkozunk. Az unitárius etika álláspontját a jézusi felelősségtudatra alapozva fejtjük ki, majd az ember szabad akarata és erkölcsi felelősségének egyéni és közösségi vetületeit értékeljük. Választ adunk Isten mindenhatósága és az ember szabad akarata összefüggéseire.

Olvasmány: