A közjó szolgálata: társadalmi és világfelelősség

Kulcsfogalmak: az állam, államformák, a haza, a hazaszeretet, népszeretet, alapvető emberi jogok, a törvények iránti engedelmesség, politikai közösség. Az egyén, a közösségek (család, egyház) és a hatalom kölcsönös viszonyát emeljük ki a közjó szolgálata érdekében.

Olvasmány: