Resurse de studii pe internet

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Noul Testament, Istoria bisericii

Újszövetségi és kora óegyházi tanulmányok tekintetében nélkülözhetetlen.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică, Istoria bisericii

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică, Istoria bisericii, Istoria bisericii - Biserica universală

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

Variat, Teologie - General, Istoria bisericii

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Variat, Istoria bisericii

A római császárok életét, uralkodását és kronológiáját bemutató angol nyelvű honlap.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Limba greacă, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Migne Patrologia Graeca-kötetei letölthető változatban (csak görög szövegek).

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

Az egyházatyák műveinek angol fordításgyűjteménye.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A CCEL honlapján szereplő egyházatyák olyan munkái, amelyek többnyire hiányzanak a klasszikus adatbázisokból.