Resurse de studii pe internet

Teologie - General

A Tübingeni Egyetem evangélikus és katolikus teológiai fakultásainak teológiai és vallástudományi adatbázisa, amely számtalan teológiai tartalmú folyóiratsorozat és tanulmánykötet cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. Az adatbázis lehetőséget biztosít a különböző tárgykörök elmélyült tanulmányozása érdekében végzett bibliográfiai kutatásokra. A hagyományos szerző, cím vagy tárgykör-alapú keresés mellett az adatbázisban lehet bibliai részekre is keresni.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Variat, Teologie - General

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Teologie - General, Teologie sistematică

Kálvin összes művei angol nyelven.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Variat, Teologie - General, Istoria bisericii

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Variat, Teologie - General

Óriási adatbázis, klasszikus művekkel (köztük rengeteg teológiai munka). A könyvek több formátumban is olvashatók és letölthetők.

Teologie - General

Hatalmas mennyiségű anyag, közte az atyák műveinek klasszikus angol fordításai.

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

A negyedik század keresztyénségével foglalkozó angol nyelvű oldal.

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Óegyházi szövegek eredeti nyelven és angol fordításban; a nyelvtanuláshoz is rendkívül hasznos oldal.

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Óriási óegyházi dokumentumtár, rengeteg linkkel a vilégszőttesről letölthető kötettel (görög, latin, szír stb. atyák műveiből).

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Hatalmas óegyházi dokumentumtár, sok kötetet tartalmaz a két híres Migne-sorozatból (Patrologia Graeca és Patrologia Latina).