Preotul István Nagy (1916–2003) [2016]

Preotul István Nagy (1916–2003)
Preotul István Nagy a fost personalitate proeminentă, al cărui concepţie teologică şi spiritualitate au fost formate de către profesori de seamă care deja de la jumătatea anilor 1920 au învăţat studenţii teologi din Cluj în spiritul teologiei bartiene. După studiile teologice urmate la Cluj ca bursier la Facultatea de Teologie a Universităţii din Basel a avut ocazia deosebită să urmeze cursurile unor profesori de mare renume şi anume Karl Bart, Eduard Thurneysen, Vischer Wilhelm Eduard, Ernst Stehelin, Oscar Cullmann, Karl Ludwig Schmidt şi predicile renumitului preot Walter Lüthi. Împlinirea a o sută de ani de la naşterea domnului preot István Nagy a fost un prilej potrivit pentru cercetarea vieţii şi activităţi sale.

Rezultatul acestei cercetări s-a materializat într-un studiu cu titlul: „Nagy István lelkipásztor (1916–2003) önéletrajza és publikációi” („Autobiografia şi publicaţiile preotului István Nagy) [Református Szemle 109 (2016/4), 279–331].

Rezultatele cercetării (Prelegeri)