Nagy István lelkipásztor (1916–2003) [2016]

Az 1916-ban született Nagy István Erdély egyik kiemelkedő lelkipásztora volt. Teológiai szemlélete azoknak a kolozsvári professzoroknak hatása alatt formálódott, akik már az 1920-as évek derekától a dialeikateológia szellemében oktattak a Kolozsvári Teológiai Fakultáson. Bázeli ösztöndíjasként Karl Bart, Eduard Thurneysen, Vischer Wilhelm Eduard, Ernst Stehelin, Oscar Cullmann, Karl Ludwig Schmidt előadásait és a kiemelkedő igehirdető, Walter Lüthi prédikációit hallgathatta, akiknek hatása meghatározta teológiai látásmódját és gyülekezeti szolgálatát. Életének, teológiai munkásságának, igehirdetői szolgálatának és lelkigondozói munkájának kutatására születésének 100. évfordulója nyújtott alkalmat. Ennek eredménye a „Nagy István (1916–2003) önéletrajza és publikációi” című tanulmány [Református Szemle 109 (2016/3), 279–331.].

Ennek a levéltári kutatásra épülő munkának eredménye a „Nagy István lelkipásztor (1916–2003) önéletrajza és publikációi” tanulmány [Református Szemle 109 (2016/4), 279–331].

Kutatási eredmények (Előadások)