Uitare și iertare în filozofia morală lui Vladimir Jankélévitch

În perioada 2010-2013 susnumitul în calitate de doctorand desfăşoară activitate didactică şi lucrează la un proiect de cercetare cu scopul realizării unei teze de doctorat în domeniul filosofiei la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Antică şi Medievală. Titlul lucrării: Memorie şi uitare, justeţe şi împăcare în filosofia franceză contemporană (E. Lévinas, J. Derrida, P. Ricoeur, V. Jankélévitch).

Rezultatele proiectului (Cărți)

Rezultatele proiectului (Studii și articole)

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

Rezultatele cercetării (Prelegeri)